Noorderlink

Noorderlink is een samenwerkingsverband van een aantal grote bedrijven en organisaties op het terrein van HRM (Human Resource Management) en HRD (Human Resource Development). De deelnemende organisaties voeren ieder hun eigen personeelsbeleid, beschikken over een volwaardige P&O-afdeling, hebben minimaal 1000 medewerkers in dienst en zijn gevestigd in Noord-Nederland. Noorderlink streeft naar een evenwichtige verhouding van profit en non-profit organisaties.

Naar een overzicht van Noorderlink …

Contactgegevens Noorderlink

 • Het Kasteel, Melkweg 1, 9718 EP, Groningen
 • Directeur, Henk Eggens: 06-51697673
 • Secretariaat: 06-23269080
 • Webmaster, Philip Smits: 06-12903067
 • Postadres: Postbus 1225, 9701 BE, Groningen

Diensten
De diensten van Noorderlink zijn vooral gericht op de uitwisseling van kennis, expertise en best-practices tussen de aangesloten organisaties. Ook wil het de mobiliteit van het personeel van de aangesloten organisaties vergroten.

Naar een overzicht van Noorderlinkactiviteiten …

Daarnaast zet Noorderlink zich in om goed opgeleid personeel voor het noorden te behouden en naar het noorden te halen door het profileren van het noorden als een aantrekkelijke werk- en woonomgeving

Naar ‘Leven in het Noorden’ …

Samenwerking
Noorderlink is gericht op samenwerking. Elke organisatie bepaalt autonoom het eigen personeelsbeleid maar onderschrijft de kracht van samenwerking en zal daarom kennis overdragen, expertise leveren en ervaringen delen. Van alle deelnemende organisaties wordt een actieve bijdrage aan ontwikkelde en te ontwikkelen producten verwacht.

Noorderlink heeft geen rechtsvorm, maar de aangesloten organisaties gaan een verbinding met elkaar aan door het ondertekenen van een intentieverklaring. Daarmee zijn zij binnen de afgesproken beleidskaders gezamenlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het reilen en zeilen van Noorderlink.

Noorderlink kiest voor professionaliteit. Ze heeft daarom een Bestuursbureau voor het initiëren, organiseren en samenbrengen van activiteiten.


Organisatie

De aangesloten organisaties worden vertegenwoordigd door de directeuren/hoofden P&O, die gezamenlijk het Algemeen Bestuur vormen. Uit hun midden wordt tweejaarlijks een Dagelijks Bestuur gekozen van 5 leden.

Het Algemeen Bestuur geeft de beleidskeuzes aan, stelt kaders vast (waaronder een jaarplan en een begroting) en beslist over de toelating van nieuwe deelnemers.

Het Dagelijks Bestuur zorgt dat de doelen worden bewaakt, de plannen worden uitgevoerd, beleid wordt voorbereid en geeft leiding aan het Bestuursbureau van Noorderlink.


De strategische doelen van Noorderlink

Noorderlink heeft de volgende strategische doelen:

  1. Uitwisseling van kennis, expertise en best-practices op HRM/HRD-gebied;
  2. Het op gang brengen van mobiliteit en het vergroten van de inzetbaarheid van personeel van de bij Noorderlink aangesloten organisaties;
  3. Profilering van het Noorden als een aantrekkelijke werk- en woonomgeving;
  4. Betrokkenheid bij regionale maatschappelijke aangelegenheden.


Noorderlinkactiviteiten

Om haar doelen te verwezenlijken worden er vanuit of ondersteund door Noorderlink, veel activiteiten ontplooid.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s